Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Hakkındaki Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1424)

Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

15 Ağustos 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30859

Karar Sayısı: 1424

Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

14 Ağustos 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

14/8/2019 TARİHLİ VE 1424 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1– 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı malların vergi oranları ile asgari maktu ve maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi Vergi Oranı (%) Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

Maktu Vergi Tutarı (TL)

2402.20 Tütün içeren sigaralar 67 0,3899 0,4539
2402.90.00.00.00 Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçlan açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

67 0,3899 0,4539
24.03 Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; “homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları

(2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç)

67 0,3899 0,4539
2403.99.10.00.00 Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün 67 0,3899 0,4539

MADDE 2– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Yorum KAPALI.

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark