Kamu İhale Kurumuna Ait 13 Eylül 2019 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Tebliğ ve Yönetmelikler

Kamu İhale Kurumu Tebliğ ve Yönetmelikler 13 Eylül 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30887 Kamu İhale Kurumundan: — Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişikl… 

 

 

Kamu İhale Kurumuna Ait 13 Eylül 2019 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Tebliğ ve Yönetmelikler

 

 

Kamu İhale Kurumu Tebliğ ve Yönetmelikler

13 Eylül 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30887

Kamu İhale Kurumundan:

— Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

— Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yorum KAPALI.

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark