Bağımsız Denetçi Etik Kurallar – Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 17/09/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/205] Sayılı Kararı

Bağımsız Denetçi Etik Kurallar Bağımsızlık Standartları 22 Eylül 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30896 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları…

 

 

Bağımsız Denetçi Etik Kurallar – Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 17/09/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/205] Sayılı Kararı

Bağımsız Denetçi Etik Kurallar

Bağımsızlık Standartları

22 Eylül 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30896

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050.01.04-[01/205] Karar Tarihi: 17.09.2019

Kararın Konusu: Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dahil)’ın Yayımlanması

660 sayılı KHK’nın 9’uncu maddesi uyarınca; uluslararası standartlarla uyum sağlamak üzere, Muhasebeciler İçin Uluslararası Etik Standartları Kurulu (IESBA) tarafından “International Code of Ethics for Professional Accountants- induding International Independence Standards ” başlığıyla yayımlanan Standardın mevzuata kazandırılması amacıyla Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dahil)’ın yayımlanmasına karar verilmiştir.

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI

BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN ETİK KURALLAR

(BAĞIMSIZLIK STANDARTLARI DÂHİL)

GÜNCELLEMELER VE YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

• Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar Standardının ilk sürümü, yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere 21/05/2015 tarihli ve 29362 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

• Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar Standardının güncellenen sürümü, yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere 30/11/2017 tarihli ve 30256 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Tamamı İçin Tıklayınız

Yorum KAPALI.

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark