Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-48.1.d)

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları III-48.1.d 27 Eylül 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30901 Sermaye Piyasası Kurulundan: MADDE 1 – 28/5/2013 tarihli ve…

 

 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-48.1.d)

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları III-48.1.d

27 Eylül 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30901

Sermaye Piyasası Kurulundan:

MADDE 1 – 28/5/2013 tarihli ve 28660 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1)’nin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, kamu kurum veya kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve imtiyazlı pay sahibi bulunduğu şirketler tarafından yürütülen projelere ilişkin olarak bu bentte belirtilen hizmetler, kamu kurum ve kuruluşlarının yönetim kontrolüne sahip olduğu ortaklıklar tarafından sağlanabilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

28/5/2013 28660

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1- 23/1/2014 28891
2- 17/1/2017 29951
3- 10/5/2018 30417
4- 2/1/2019 30643

Yorum KAPALI.

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark