Kooperatif Genel Kurullarının Ertelenmesine İlişkin Duyuru

Kooperatif Genel Kurullarının Ertelenmesi Malumları olduğu üzere, 17.04.2020 tarihli ve 7244 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) be…

 

 

Kooperatif Genel Kurullarının Ertelenmesine İlişkin Duyuru

 

Kooperatif Genel Kurullarının Ertelenmesi

Malumları olduğu üzere, 17.04.2020 tarihli ve 7244 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile, “24.04.1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamındaki genel kurul toplantıları 31.07.2020 tarihine kadar ertelenir. Bu süre, ilgili Bakan tarafından 3 aya kadar uzatılabilir. Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren üç ay içinde yapılır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam eder.” hükmü getirilmiştir.

Pandemi sürecinde kooperatif ortakları için riski en aza indirmek ve ortaya çıkabilecek zararların önüne geçmek amacıyla, Bakanlık Makamının 21.09.2020 tarihli Onayı ile 7244 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca kooperatif ve üst kuruluşların olağan genel kurul toplantıları, 31.10.2020 tarihine kadar ertelenmiştir. Ertelenen genel kurulların bu tarihten itibaren üç ay içerisinde yapılması ve mevcut organların görev, yetki ve sorumluluklarının erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam etmesi uygun görülmüştür.

Bu doğrultuda, kuruluş, işleyiş ve denetimleri Bakanlığımız gözetiminde gerçekleştirilen tüm kooperatif genel kurullarının 31.10.2020 tarihinden sonra gelen 3 ay içinde tamamlanması öngörüldüğünden; mevcut organların da görev, yetki ve sorumlulukları erteleme sonrası yapılacak olan ilk genel kurula kadar devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı

Yorum KAPALI.

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark