SGK Duyuru – E-Devlette Sunulan “İşyeri Kaydı/Borcu Yoktur Belgesi Sorgulama” Hizmeti Hakkında

E-Devlet “İşyeri Kaydı/Borcu Yoktur Belgesi Sorgulama Devlet tarafından sağlanan yardım, teşvik ve desteklerin verilmesinden önce gerek 5510 sayılı So… 

 

İstatistik Konseyi Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3709)

İstatistik Konseyi Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3709) 20 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31429 Karar Sayısı: 3709 Ekli “İstatistik Konseyi Yönetmel…

 

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkındaki 21/7/2004 Tarihli ve 2004/7668 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3690)

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri 3690 20 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31429 Karar Sayısı: 3690 Kaynak Kullanımını Destekleme Fon… 

 

7297 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7297 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 20 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31429 Kanun No: 7297 Kabul Tarihi: 11/03/2021 MADDE 1 –… 

 

I Sayılı Listeye İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyannamesinde Değişiklik

I Sayılı Listeye İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyannamesinde Değişiklik Rafineri ve petrokimya tesislerinde üretilerek imalatta kullanılan veya imalat…

 

SGK Genel Yazı – 5510/Ek 17. Madde Mahsup İşlemi

SGK Genel Yazı – 5510/Ek 17. Madde Mahsup İşlemi T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-41481264-207.0…

 

2021 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

2021 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı  T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi K…

 

Anayasa Mahkemesinin E: 2020/61 Sayılı Kararı – 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun

Anayasa Mahkemesinin E: 2020/61 Sayılı Kararı 17 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31426 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından; Esas Sayısı : 2020/61 Ka…

 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde Yapılan Düzenlemeler

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde Yapılan Düzenlemeler 7263 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılma…

 

SGK Genel Yazı – Parasal Sınırlar ve Oranlar

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : E-55625784-952.99-21798508 Tarih: 10.03.2021 Konu : Parasal Sınırlar ve O…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark