6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ

2023 Tüketicinin Korunması Kanunu Madde 68 Parasal Sınır 2023 Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği Madde 6 Parasal Sınır 16 Aralık 2022 Tarihli Resmi…

 

Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği

Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği 14 Aralık 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32043 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 

 

2023 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi

2023 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi 14 Aralık 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32043 Adalet Bakanlığından: Amaç MADDE 1- (1) Bu Tarifenin amac…

 

Antalya İlinde Selden Etkilenen İlçeler İçin Bildirim Süreleri Uzatıldı

Antalya İlinde Selden Etkilenen İlçeler İçin Bildirim Süreleri Uzatıldı T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİR… 

 

2023 Bağımsız Denetime Tabi Şirketlere İlişkin Kriterler

2023 Bağımsız Denetime Tabi Şirketlere İlişkin Kriterler 30.11.2022 tarih ve 32029 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı i…

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 543)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 543) VUK 543 03 Aralık 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32032 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başka…

 

Engelliler İçin Vergi Rehberi – Güncellendi

Engelliler İçin Vergi Rehberi – Güncellendi Engelliler İçin Vergi Rehberi Engelli vatandaşların içinde bulunduğu zor koşulların giderilmesine ka…

 

2023 Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 6434)

2023 Bağımsız Denetime Tabi Şirketler (Karar Sayısı: 6434) 30 Kasım 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32029 Karar Sayısı: 6434 Ekli “Bağımsız Denetime T..

 

Motorlu Araç Ticareti Yapan Mükelleflerden Teminat Alınması Uygulaması

Motorlu Araç Ticareti Yapan Mükelleflerden Teminat Alınması Uygulaması Motorlu Araç Ticareti Yapan Mükelleflerden Teminat Alınmasına Yönelik Düzenleme…

 

7421 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7421 Sayılı Kanun 26 Kasım 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32025 Kanun No: 7421 Kabul Tarihi: 16 Kasım 2022 MADDE 1- 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Ve…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark