Anayasa Mahkemesinin E: 2022/130 Sayılı Kararı – 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu

08 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32126 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2022/130 Karar Sayısı: 2023/14 Karar Tarihi: 25/1/2023 İ…

 

4734 ve 4735 Sayılı Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik (Karar Sayısı: 6902)

07 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32125 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esas… 

 

Tahsilat İç Genelgesi (Seri No:2023/1)

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı: E-69358343-010.06[38-22] – 18959 Konu: Tahsilat İç Genelgesi (Seri No:2023/1) Tar… 

 

7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 3 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

03 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32121 Hazine ve Maliye Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliği…

 

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6885)

03 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32121 Karar Sayısı: 6885 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı mall… 

 

7438 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

03 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32121 7438 Sayılı EYT Kanunu Kanun No: 7438 Kabul Tarihi: 1 Mart 2023 MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayıl…

 

Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması – KDV Sirküleri/70

Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması – KDV Sirküleri/70 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş ilind…

 

2022 Yılı Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi

2022 Yılı Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi ÖZET 1. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre 2022 yılında gelir elde edenlerin yıllık gelir ver…

 

Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi – 2023 Beyanname Rehberleri Yayımlandı

Gerçek kişiler tarafından 2022 yılında elde edilen; ticari kazanç, zirai kazanç, serbest meslek kazancı, ücret geliri, gayrimenkul sermaye iradı (kira..

 

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 21)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 21) 01 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32119 H… 

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark